A A+ A++

Lorem ipsum

Dolor sit

Status zabezpieczeń COVID-19

więcej informacji

Aktualny poziom zagrożenia COVID-19 w Politechnice Śląskiej:

0

Liczba jednostek i obiektów o wyższym poziomie zagrożenia:

0

Aktualny poziom zagrożenia COVID-19 w obszarze "Dydaktyka":

0

17 ’ EDYCJA
JESIENNYCH TARGÓW PRACY, PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, TECHNOLOGII I DOSTĘPNOŚCI
POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ

 16 – 23.10 Platforma zdalna - startuje 16.10 pod adresem: https://targipracypolsl.webexpo.pl

 23.10 godz. 9.00 – 15.00
Hala „Nowa” Ośrodka Sportu PŚ
Gliwice, Kaszubska 28

WYSTAWCY

PRZEDSIĘBIORSTWA zorientowane na pozyskiwanie zasobów ludzkich, fachowej wiedzy, innowacji ze środowiska akademickiego

INSTYTUCJE RYNKU PRACY, tj. urzędy pracy, młodzieżowe biura
pracy, biura karier, centra technologiczne, centra przedsiębiorczości

ORGANIZACJE STUDENCKIE, KOŁA NAUKOWE I INSTYTUCJE wspierające przedsiębiorczość akademicką

ORGANIZACJE I STOWARZYSZENIA udzielające wsparcia
osobom z niepełnosprawnościami oraz osobom znajdującym się
w niekorzystnej sytuacji życiowej

Wydarzenie dedykowane kandydatom wywodzącym się ze środowiska akademickiego –  studentom, absolwentom i pracownikom naukowym Politechniki Śląskiej
oraz innych uczelni wyższych,
a także uczniom szkół średnich podejmującym decyzje o wyborze ścieżki edukacyjnej i zawodowej.
Przedsięwzięcie ma na celu nawiązanie kontaktu Pracodawców i organizacji
z potencjalnymi kandydatami do pracy
a także osobami zainteresowanymi prowadzeniem własnej działalności biznesowej.
Targi to również idealne miejsce do uzyskania informacji o możliwościach udziału
w aktywnościach podnoszących
kompetencje społeczne i zawodowe – oczekiwane  i doceniane przez współczesny rynek pracy.
Organizacji targów towarzyszy idea zwiększania platformy współpracy pomiędzy biznesem a uczelnią, w zakresie wzmacniania praktycznych elementów kształcenia oraz wymiany wiedzy dotyczącej najnowszych technologii i rozwiązań.

Koordynatorami wydarzenia są uczelniane Biuro Karier Studenckich, Biuro ds. Osób
z Niepełnosprawnościami
oraz Samorząd Studencki.

KONTAKT:
32 237 20 75, 32 237 15 59, 691 441 028
kariera@polsl.pl 

UCZELNIA BEZ BARIER

PARTNER GŁÓWNY

ING Hubs Poland

SOFTIQ

ROCKWELL AUTOMATION

GRUPA KAPITAŁOWA MOSTOSTAL ZABRZE

PARTNER

Robsim

PATRON HONOROWY
Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Gliwicach

Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Gliwicach

Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach

Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach

Prezydent Miasta Świętochłowice Daniel Beger

Prezydent Miasta Świętochłowice Daniel Beger

 
PATRON MEDIALNY

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie